ANBI

Financiën

Familie Lievaart is eigenaar van het pand en verhuurt het pand aan de stichting. 

De bewoners betalen ieder de huur voor hun appartement vanuit eigen inkomen of uitkering aan de stichting. De kosten van de begeleiding worden betaald vanuit de Persoonsgebonden budgetten (PGB’s) van de bewoners.

ANBI

Stichting Ons Buitenhuis is in het bezit van de ANBI-status. Dit betekent dat de stichting geen schenk- of erfbelasting verschuldigd is over de bedragen die de stichting geschonken krijgt. Maar ook voor de schenker heeft die ANBI-status voordelen: u mag namelijk uw gift aan een ANBI-instelling  in aftrek brengen voor de Inkomstenbelasting.

Naam instelling

Stichting Ons Buitenhuis Naam instelling

RSIN of het fiscaal nummer

860384834

Bankrekeningnummer

NL06 RABO 0347 3903 15 op naam van Stichting Ons Buitenhuis

Contactgegevens / Adresgegevens

Stichting Ons Buitenhuis, Korte Kruisweg 48 A8, 2676 BS Maasdijk, 0174-404 353 

Doelstelling

Het voorzien in de woonbehoefte voor – en de verzorging van jongeren met verstandelijke beperking en/of autisme. 

 

 

Beleidsplan

Het bieden van woonruimte en het leveren van 24/7 zorg voor jongvolwassenen waarbij kwaliteit en continuïteit van de zorgverlening wordt gewaarborgd door financiering uit het PGB waarbij het uitgangspunt is dat er een (klein) bedrag aan PGB beschikbaar blijft voor de jongvolwassenen. 

Bestuurssamenstelling

· M. Mostert, Voorzitter
· P.L. Torn, Penningmeester

Gezamenlijk voeren zij de functie uit van secretaris. 

Beloningsbeleid

Voor de bestuursleden bestaat er geen recht op beloning, voor de personeelsleden in dienst van de stichting en niet behorend tot het bestuur is de beloning conform de cao Verpleeg en Verzorgingshuizen en Thuiszorg.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De stichting is gestart met de activiteiten op 1 januari 2020, zij bieden woonruimte en passende zorg aan jongeren met een verstandelijke beperking en/of autisme. Na afloop van elk jaar wordt een verslag van de uitgeoefende activiteiten opgesteld. 

SOB activiteitenverslag 2022

Financiële verantwoording

De stichting is in september 2019 officieel opgericht. Binnen 6 maanden na afloop van ieder boekjaar wordt door de penningmeester een financieel jaarverslag opgesteld. Download hier het jaarverslag van 2019, 2020 en 2021:

SOB Jaarverslag 2019

SOB Jaarverslag 2020

SOB jaarverslag 2021

SOB jaarverslag 2022

Korte Kruisweg 48 A8  | 2676 BS Maasdijk | (0174) 404 353

  info@stichtingonsbuitenhuis.nl l NL06 RABO 0347 3903 15 

© 2019 Stichting Ons Buitenhuis | All rights reserved | Privacybeleid 
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.