Selecteer een pagina

ANBI

Stichting Ons Buitenhuis is in het bezit van de ANBI-status. Dit betekent dat de stichting geen schenk- of erfbelasting verschuldigd is over de bedragen die de stichting geschonken krijgt. Maar ook voor de schenker heeft die ANBI-status voordelen: u mag namelijk uw gift aan een ANBI-instelling in aftrek brengen voor de Inkomstenbelasting.

Naam instelling: Stichting Ons Buitenhuis

Het RSIN of het fiscaal nummer: 860384834

De contactgegevens: Stichting Ons Buitenhuis, In de Balije 1, 3155 XA Maasland

De adresgegevens: Stichting Ons Buitenhuis is te bereiken op het adres van Huize de Bankier, Korte Kruisweg 48, 2676 BS Maasdijk

De doelstelling: Het voorzien in de woonbehoefte voor en de verzorging van jongeren met verstandelijke beperking en/of autisme.

Het beleidsplan: Het bieden van woonruimte en het leveren van 24/7 zorg voor jongvolwassenen, waarbij kwaliteit en continuïteit van de zorgverlening wordt gewaarborgd door financiering uit het PGB, waarbij het uitgangspunt is dat er een (klein) bedrag aan PGB beschikbaar blijft voor de jongvolwassenen.

De bestuurssamenstelling:

• M. Mostert, Voorzitter
• M. Bergeman – Troost, Secretaris
• P.L. Torn, Penningmeester

Het beloningsbeleid: Voor de bestuursleden bestaat er geen recht op beloning, voor de personeelsleden in dienst van de stichting en niet behorend tot het bestuur is de beloning conform de cao Verpleeg en Verzorgingshuizen en Thuiszorg.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: De stichting is op dit moment in voorbereiding om per 1 januari 2020 jongeren met een verstandelijke beperking en/of autisme de woonruimte te bieden en hiervoor de passende zorg te regelen. Na afloop van elk jaar wordt een verslag van de uitgeoefende activiteiten opgesteld.

Een financiële verantwoording: De stichting is in september 2019 opgericht. Binnen 6 maanden na afloop van ieder boekjaar wordt door de penningmeester een financieel jaarverslag opgesteld.
Download hier de jaarrekening voor 2019.