Selecteer een pagina

Home

“Samen met de bewoners een thuis maken van hun huis, een plek waar ze zich veilig en geborgen voelen, waar ze zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen om de beste versie van zichzelf te zijn.”

Stichting Ons Buitenhuis is een door ouders opgerichte Stichting, die tot doel heeft innovatieve woon- en zorgprojecten op te starten voor hun jongvolwassen kinderen met een lichte verstandelijke beperking en/of autisme.

In tegenstelling tot veel andere wooninitiatieven, wordt de zorg en begeleiding geregeld door vakbekwame medewerkers, die bij de Stichting in dienst zijn. Op deze wijze zijn we er als ouders en initiatiefnemers van verzekerd, dat onze kinderen de beste steun en hulp krijgen die ze nodig hebben en dat het beschikbare geld hiervoor uitsluitend gebruikt wordt voor hun zorg.

Op 11 januari 2020 is het eerste wooninitiatief gestart in Maasdijk in Huize de Bankier, het voormalige pand van de Rabobank, dat volledig is aangepast en verbouwd voor deze nieuwe woonfunctie.

Alle informatie over dit initiatief – zoals aanmelding, sponsoring en vacatures – kunt u vinden op de website www.huizedebankier.nl.

Het opzetten van een dergelijk wooninitiatief is vaak een lang traject, dat jaren kan duren voordat de realisatie eindelijk een feit is. Omdat dit zo lang kan duren, zijn we met een groep ouders van kinderen die jonger zijn dan 18 jaar, maar wel een verstandelijke beperking en/of autisme hebben, op zoek naar een locatie waar we ons tweede wooninitiatief willen realiseren.

Voor informatie en aanmelding voor dit nieuw te realiseren initiatief, kunt u bellen met de volgende personen:
Martine Bergeman: 06 – 28 11 11 31
Winanda Paalvast: 06 – 37 23 98 03
Of een mail sturen naar info@stichtingonsbuitenhuis.nl