Welkom bij Ons Buitenhuis!

Wooninitiatief voor jongeren met een verstandelijke beperking en/of autisme!

Wij bieden een veilige en warme woon- en leefomgeving waar je je als jongvolwassenen kan ontwikkelen naar jouw mogelijkheden. De zorg en begeleiding is aangepast aan jouw zorgvraag ♥

pand

Over ons

WIE IS ONS BUITENHUIS?

Stichting Ons Buitenhuis werd als ouderinitiatief opgericht in 2019 in het pand ‘Huize de Bankier’ in Maasdijk. Ons Buitenhuis heeft ervoor gekozen het personeel in dienst te nemen in plaats van uit te besteden om zo de regie te houden over de kwaliteit van de zorg. Het doel van de stichting is het oprichten en in stand houden van een kleinschalige woongroep voor twintig jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en/of autisme in Maasdijk…   Lees meer..

Vrijwilliger

SLUIT JE AAN BIJ HET TEAM!

Vrijwilligers zijn zeer waardevol voor de bewoners. Een middagje wandelen, samen koken, helpen bij het schoonmaken van het appartement of het spelen van een spelletje behoort tot de mogelijkheden. Ons Buitenhuis kan niet zonder de hulp van betrokken vrijwilligers. Het merendeel van deze vrijwilligers is familie, vrienden of kennissen van de bewoners maar ook buurtbewoners zetten zich in!  Lees meer…

Steun ons!

DRAAGT U ONS EEN WARM HART TOE?

De kosten van de zorg en de huisvesting worden betaald door de bewoners en het PGB. Niet alle benodigde voorzieningen worden vergoed, zoals de inrichting, de brandmeldinstallatie en uitstapjes voor de bewoners.  Voor de ondersteuning hiervan zoeken wij vrienden die Ons Buitenhuis financieel willen blijven steunen. Draagt u dit initiatief een warm hart toe? Lees meer..

Onze sponsoren zijn onmisbaar!

    Korte Kruisweg 48 A8  | 2676 BS Maasdijk | (0174) 404 353

      info@stichtingonsbuitenhuis.nl l NL06 RABO 0347 3903 15 

    © 2019 Stichting Ons Buitenhuis | All rights reserved | Privacybeleid 
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.