Wooninitiatief voor jongeren met een verstandelijke beperking en/of autisme

 • Wonen

  Wees er snel bij!

  Er zijn nog 2 woonplekken beschikbaar! Bent of kent u jongvolwassenen (18 – 30 jaar) met een (licht) verstandelijke beperking en/of autisme? Belangrijk is dat de groep bewoners op elkaar aansluit én dat wij de juiste zorg kunnen leveren. Als na een maand proefwonen blijkt dat het passend is, mag de geïnteresseerde komen wonen. Lees meer..

 • Steun ons

  Draagt u ons een warm hart toe?

  De kosten van de zorg en de huisvesting worden betaald door de bewoners en het PGB. Niet alle benodigde voorzieningen worden vergoed, zoals de inrichting, de brandmeldinstallatie en uitstapjes voor de bewoners.  Voor de ondersteuning hiervan zoeken wij vrienden die Ons Buitenhuis financieel willen blijven steunen. Draagt u dit initiatief een warm hart toe? Lees meer..

 • Vrijwilligers

  Sluit je aan bij het team!

  Vrijwilligers zijn zeer waardevol voor de bewoners. Een middagje wandelen, samen koken, helpen bij het schoonmaken van het appartement of het spelen van een spelletje behoort tot de mogelijkheden. Ons Buitenhuis kan niet zonder de hulp van betrokken vrijwilligers. Het merendeel van deze vrijwilligers is familie, vrienden of kennissen van de bewoners maar ook buurtbewoners zetten zich in!  Lees meer…

pand

Welkom bij Ons Buitenhuis! 

Wij bieden een veilige plek, waar jongvolwassenen zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden en waar zij geaccepteerd worden zoals zij zijn

Woning en zorg

Het pand bestaat uit twintig appartementen, twee gemeenschappelijke woonkamers, een huisrestaurant en een activiteitenruimte. Iedere bewoner heeft een eigen appartement met keuken, badkamer en toilet. In de gemeenschappelijke woonkamers kan er gezamenlijk worden gekookt en gegeten. Het  huisrestaurant en de activiteitenruimte worden door de bewoners gebruikt voor sport en spel. Lees meer…

Bewoners

Ons Buitenhuis zoekt nog 4 nieuwe bewoners! Heb jij belangstelling? Laat het ons weten! De bewoners van Ons Buitenhuis hebben een licht verstandelijke beperking en/of autisme en zijn bij instroom minimaal 18 en maximaal 30 jaar oud. Ze zijn redelijk zelfstandig, hebben veelal werk of andere activiteiten buitenshuis, een eigen sociaal netwerk en vinden Lees meer..

Over ons

De Stichting Ons Buitenhuis werd als ouderinitiatief opgericht in 2019. Het doel van de stichting is het oprichten en in stand houden van een kleinschalige woongroep voor twintig jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en/of autisme in Maasdijk. Het belangrijkste uitgangspunt van de stichting Lees meer…

pictogram Stichting Ons Buitenhuis maasdijk

Korte Kruisweg 48 A8  | 2676 BS Maasdijk | (0174) 404 353

  info@stichtingonsbuitenhuis.nl l NL06 RABO 0347 3903 15 

© 2019 Stichting Ons Buitenhuis | All rights reserved | Privacybeleid 
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.