Visie 

Bij Stichting Ons Buitenhuis hebben we een duidelijke visie op wat we willen bereiken voor onze bewoners. We streven ernaar om een veilige en vertrouwde plek te creëren waar jongvolwassenen zich kunnen ontwikkelen naar hun individuele mogelijkheden. Bij ons staat zorg en begeleiding op maat centraal, waarbij we rekening houden met de unieke behoeften van elke bewoner.

Ons doel is om onze bewoners te ondersteunen bij het bereiken van zelfstandigheid in het wonen. We geloven in het belang van zelfstandigheid, en streven ernaar om een omgeving te bieden waarin onze bewoners kunnen groeien en zelfredzaamheid kunnen ontwikkelen.

De zorg die we bieden is stevig verankerd in de zorgplannen die we samen met de bewoners en hun familie opstellen. We hechten veel waarde aan het nakomen van gemaakte afspraken en zorgen ervoor dat de zorg en begeleiding consistent en betrouwbaar is.

Bij Stichting Ons Buitenhuis werken we met een toegewijd team van professionals die zich inzetten voor het welzijn van onze bewoners. We streven naar een omgeving waarin zij zich veilig voelen, zich kunnen ontwikkelen en kunnen bouwen aan een zelfstandige toekomst.

We nodigen u uit om meer te ontdekken over onze visie en de manier waarop we ons inzetten voor de bewoners van Stichting Ons Buitenhuis. Samen creëren we een omgeving waarin jongvolwassenen kunnen floreren en hun volledige potentieel kunnen benutten.

Korte Kruisweg 48 A8  | 2676 BS Maasdijk | (0174) 404 353

  info@stichtingonsbuitenhuis.nl l NL06 RABO 0347 3903 15 

© 2019 Stichting Ons Buitenhuis | All rights reserved | Privacybeleid 
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.