Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van Stichting Ons Buitenhuis is Hetty van Lingen.
Zij is bereikbaar op 06 39 11 20 56. 

Klachten

Voor bewoner/ patiënt hebben wij de klachtenregeling ondergebracht bij Klachtenportaal Zorg, en kunt u bij onvrede een klacht melden bij Klachtenportaal Zorg. De zorgaanbieder kan een zzp’er in de zorg, of kleinschalige zorgvoorziening zijn. Ook Stichting Ons Buitenhuis is aangesloten bij Klachtenportaal.

Bij onvrede adviseren wij u om in eerste instantie met ons contact op te nemen wij proberen de klacht eerst zelf op te lossen. Wilt u hierbij ondersteuning, heeft het niet tot het gewenste resultaat geleid, of is de klacht dermate ernstig dat het niet van u verwacht mag worden, dan kunt u de klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg.

Wanneer het Klachtenportaal Zorg uw klacht per email of per post ontvangt wordt er op korte termijn gereageerd door de klachtenfunctionaris die de klacht in behandeling zal nemen. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de inzet van een klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris onderzoekt de daadwerkelijke klacht en de gewenste oplossing. Er wordt veel gecommuniceerd per email, post en telefoon, maar er is ook de mogelijkheid dat diegene bij u langskomt voor het bespreken van de klacht en de procedure.

De klachtenfunctionaris stelt zich onafhankelijk en onpartijdig op en zet zich in om te bemiddelen tussen u en de zorgaanbieder. De klachtenfunctionaris overlegt dus ook met de zorgaanbieder. Uit ervaring weten we wanneer u, de zorgaanbieder en de klachtenfunctionaris uiteindelijk samen om de tafel gaan, de oplossing vaak al binnen handbereik ligt.

We hebben een standaard procedure, maar de uitvoering is op maat en in overleg met u.

Het mooiste resultaat is als de klachtenprocedure beëindigd mag worden, omdat de klacht naar tevredenheid is opgelost. U kunt ook op ieder moment uw klacht intrekken en dan eindigt de procedure.

Is de bemiddelingsfase ten einde en het resultaat niet naar wens, dan is er de mogelijkheid de klacht als geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie KPZ, erkend door het Ministerie VWS.

De klachtenfunctionaris kan u informeren over de contactgegevens en de manier om een geschil voor te leggen, maar vervult zelf geen enkele rol meer na het eindigen van de klachtenprocedure.

Klik hier voor Contact of klik hier om uw klacht in te dienen bij het Klachtenportaal Zorg

Korte Kruisweg 48 A8  | 2676 BS Maasdijk | (0174) 404 353

  info@stichtingonsbuitenhuis.nl l NL06 RABO 0347 3903 15 

© 2019 Stichting Ons Buitenhuis | All rights reserved | Privacybeleid 
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.