Verhaal

Stichting Ons Buitenhuis werd als ouderinitiatief opgericht in 2019 in het pand ‘Huize de Bankier’ in Maasdijk. Ons Buitenhuis heeft ervoor gekozen het personeel in dienst te nemen in plaats van uit te besteden om zo de regie te houden over de kwaliteit van de zorg. Het doel van de stichting is het oprichten en in stand houden van een kleinschalige woongroep voor twintig jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en/of autisme in Maasdijk. 

Visie

Stichting Ons Buitenhuis heeft een duidelijk visie wat zij voor de bewoners wil. Het moet een veilige plek zijn waar jongvolwassenen, zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Hiervoor is de zorg en begeleiding afgestemd op de persoon. Wij ondersteunen de bewoners bij het zelfstandig wonen, waar steeds meer zelfstandig worden als doel centraal staat. De zorg is geborgd middels het nakomen van afspraken welke gemaakt zijn in de zorgplannen. 

Zorg 

Ons Buitenhuis heeft gekwalificeerd en gemotiveerd personeel in dienst. Er is een bestuur en en de locatiemanager heeft de dagelijkse leiding. Het team wordt gevormd door een gedragswetenschapper, persoonlijk begeleiders, woonbegeleiders en interieurverzorger. Het team is gemêleerd, er zijn zowel mannen als vrouwen, de leeftijden lopen uiteen en een ieder heeft een andere achtergrond. Er is 24/7 begeleiding aanwezig. In de nacht is dit in de vorm van een slaapdienst.

Korte Kruisweg 48 A8  | 2676 BS Maasdijk | (0174) 404 353

  info@stichtingonsbuitenhuis.nl l NL06 RABO 0347 3903 15 

© 2019 Stichting Ons Buitenhuis | All rights reserved | Privacybeleid 
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.