Ons verhaal

Stichting Ons Buitenhuis is in 2019 opgericht als wooninitiatief, gevestigd in het historische pand ‘Huize de Bankier’ in Maasdijk. We hebben bewust gekozen om ons eigen personeel in dienst te nemen, in plaats van uit te besteden, om zo de regie te behouden over de kwaliteit van de zorg die wij bieden.

Ons voornaamste doel is het oprichten en in stand houden van een kleinschalige woongroep voor twintig jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en/of autisme in Maasdijk. Bij Stichting Ons Buitenhuis streven we ernaar om een warme en veilige omgeving te creëren waarin deze jongeren zich thuis voelen en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Onze organisatie is ontstaan vanuit de behoefte van ouders om een plek te creëren waar hun dierbaren met speciale behoeften kunnen gedijen en zich kunnen ontwikkelen. We geloven in het belang van kleinschaligheid en persoonlijke aandacht, en streven ernaar om een omgeving te bieden waarin jongvolwassenen zich kunnen ontplooien en hun eigen unieke pad kunnen volgen.

Bij Stichting Ons Buitenhuis hebben we een toegewijd team van professionals dat zich inzet voor het welzijn van onze bewoners. We streven naar de hoogste kwaliteit van zorg en streven ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan het leven van de jongeren die wij ondersteunen.

We nodigen u uit om meer te ontdekken over onze stichting en ons werk. Samen kunnen we een verschil maken en een betekenisvolle impact hebben op het leven van deze bijzondere jongvolwassenen

Korte Kruisweg 48 A8  | 2676 BS Maasdijk | (0174) 404 353

  info@stichtingonsbuitenhuis.nl l NL06 RABO 0347 3903 15 

© 2019 Stichting Ons Buitenhuis | All rights reserved | Privacybeleid 
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.