Ons verhaal

Stichting Ons Buitenhuis is in 2019 opgericht als wooninitiatief, gevestigd in het historische pand ‘Huize de Bankier’ in Maasdijk. We hebben bewust gekozen om ons eigen personeel in dienst te nemen, in plaats van uit te besteden, om zo de regie te behouden over de kwaliteit van de zorg die wij bieden.

Ons voornaamste doel is het oprichten en in stand houden van een kleinschalige woongroep voor twintig jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en/of autisme in Maasdijk. Bij Stichting Ons Buitenhuis streven we ernaar om een warme en veilige omgeving te creëren waarin deze jongeren zich thuis voelen en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Onze organisatie is ontstaan vanuit de behoefte van ouders om een plek te creëren waar hun dierbaren met speciale behoeften kunnen gedijen en zich kunnen ontwikkelen. We geloven in het belang van kleinschaligheid en persoonlijke aandacht, en streven ernaar om een omgeving te bieden waarin jongvolwassenen zich kunnen ontplooien en hun eigen unieke pad kunnen volgen.

Bij Stichting Ons Buitenhuis hebben we een toegewijd team van professionals dat zich inzet voor het welzijn van onze bewoners. We streven naar de hoogste kwaliteit van zorg en streven ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan het leven van de jongeren die wij ondersteunen.

We nodigen u uit om meer te ontdekken over onze stichting en ons werk. Samen kunnen we een verschil maken en een betekenisvolle impact hebben op het leven van deze bijzondere jongvolwassenen

Visie 

Ons Buitenhuis – Waar ontwikkeling en veiligheid samenkomen!

Bij Stichting Ons Buitenhuis hebben we een duidelijke visie op wat we willen bereiken voor onze bewoners. We streven ernaar om een veilige en vertrouwde plek te creëren waar jongvolwassenen zich kunnen ontwikkelen naar hun individuele mogelijkheden. Bij ons staat zorg en begeleiding op maat centraal, waarbij we rekening houden met de unieke behoeften van elke bewoner.

Ons doel is om onze bewoners te ondersteunen bij het bereiken van zelfstandigheid in het wonen. We geloven in het belang van zelfstandigheid, en streven ernaar om een omgeving te bieden waarin onze bewoners kunnen groeien en zelfredzaamheid kunnen ontwikkelen.

De zorg die we bieden is stevig verankerd in de zorgplannen die we samen met de bewoners en hun familie opstellen. We hechten veel waarde aan het nakomen van gemaakte afspraken en zorgen ervoor dat de zorg en begeleiding consistent en betrouwbaar is.

Bij Stichting Ons Buitenhuis werken we met een toegewijd team van professionals die zich inzetten voor het welzijn van onze bewoners. We streven naar een omgeving waarin zij zich veilig voelen, zich kunnen ontwikkelen en kunnen bouwen aan een zelfstandige toekomst.

We nodigen u uit om meer te ontdekken over onze visie en de manier waarop we ons inzetten voor de bewoners van Stichting Ons Buitenhuis. Samen creëren we een omgeving waarin jongvolwassenen kunnen floreren en hun volledige potentieel kunnen benutten.

Zorg

Bij Stichting Ons Buitenhuis hebben we het voorrecht om gekwalificeerd en gemotiveerd personeel in dienst te hebben. Ons team bestaat uit een diversiteit aan professionals die zich dagelijks inzetten voor het welzijn van onze bewoners.

Het bestuur van Stichting Ons Buitenhuis zorgt voor het overkoepelende beleid en de strategische richting van onze organisatie. Daarnaast hebben we een locatiemanager die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en de algehele coördinatie op locatie.

Ons team bestaat uit verschillende disciplines om ervoor te zorgen dat we de best mogelijke zorg en begeleiding kunnen bieden. We hebben een gedragswetenschapper die expertise en inzicht biedt in het gedrag en de ontwikkeling van onze bewoners. Daarnaast hebben we persoonlijk begeleiders en woonbegeleiders die nauw samenwerken met de bewoners om hen te ondersteunen bij hun individuele doelen en behoeften. Ook hebben we een interieurverzorger die ervoor zorgt dat onze leefomgeving schoon, comfortabel en uitnodigend blijft.

Ons team is divers en inclusief. We hebben zowel mannen als vrouwen in ons team, met uiteenlopende leeftijden en diverse achtergronden. Dit zorgt voor een rijke mix van ervaringen en perspectieven, wat bijdraagt aan een inclusieve en stimulerende omgeving voor onze bewoners.

Bij Stichting Ons Buitenhuis streven we naar continuïteit en beschikbaarheid van begeleiding. Daarom is er 24/7 begeleiding aanwezig. Tijdens de nacht wordt er gezorgd voor begeleiding in de vorm van een slaapdienst, zodat er altijd iemand paraat staat voor eventuele hulp of ondersteuning.

We zijn trots op ons team en de toewijding waarmee ze zich inzetten voor onze bewoners. Samen creëren we een veilige en ondersteunende omgeving waarin jongvolwassenen kunnen groeien, zich kunnen ontwikkelen en een waardevol leven kunnen leiden.

Korte Kruisweg 48 A8  | 2676 BS Maasdijk | (0174) 404 353

  info@stichtingonsbuitenhuis.nl l NL06 RABO 0347 3903 15 

© 2019 Stichting Ons Buitenhuis | All rights reserved | Privacybeleid 
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.