Over Ons Buitenhuis

Stichting Ons Buitenhuis werd als ouderinitiatief opgericht in 2019. Het doel van de stichting is het oprichten en in stand houden van een kleinschalige woongroep voor twintig jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en/of autisme in Maasdijk.

Het belangrijkste uitgangspunt van de stichting daarbij is inclusie: het bewerkstelligen van maatschappelijke integratie, naast individuele zelfstandigheid en zelfbeschikking van de bewoners.

In deze sectie van onze website kunt u meer informatie vinden over de organisatie, de financiering en de zorg. 

pictogram Stichting Ons Buitenhuis maasdijk

Korte Kruisweg 48 A8  | 2676 BS Maasdijk | (0174) 404 353

  info@stichtingonsbuitenhuis.nl l NL06 RABO 0347 3903 15 

© 2019 Stichting Ons Buitenhuis | All rights reserved | Privacybeleid 
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.