Wonen met zorg

Zelfstandig wonen met de hulp die je nodig hebt, houdt voor ons is dat iedere bewoner zijn/haar eigen kwaliteiten kan inzetten welke worden ondersteund waar nodig en naar het vermogen van de individuele bewoner. De zorg en ondersteuning wordt afgestemd met de bewoner, de ouder(s) en/of verzorger(s) en de persoonlijk begeleider.

Je kunt hierbij onder andere denken aan zorg en ondersteuning op het gebied van persoonlijke verzorging, bereiden van de maaltijd, sociale netwerk onderhouden, sociale omgangsvormen, invulling geven aan vrije tijd, structureren van de dag en/of week. De benodigde zorg wordt vastgelegd in een zorgplan. 

Kom jij wonen bij Ons Buitenhuis?

  • Heb jij een (licht) verstandelijke beperking?
  • Beschik jij over een WLZ indicatie VG3, VG4 of VG6? en een PGB? 
  • Wil jij op jezelf wonen maar wel de mogelijkheid hebben op bij een fijne groep aan te sluiten?
  • én wil jij wonen in het voormalig bankgebouw van Maasdijk? 

Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jou! 

Wij vinden het heel belangrijk dat de bewoners op elkaar aansluiten én dat wij de juiste zorg kunnen leveren. Hierdoor komt de mogelijke bewoner eerst een maand proefwonen. Als na een maand proefwonen blijkt dat het passend is, mag de geïnteresseerde komen wonen. 

Stap 1: Kennismaking

Je maakt kennis op locatie kennis met de locatiemanager en de gedragswetenschapper van Ons Buitenhuis. 

Stap 2: Informatie verzamelen

We willen graag zoveel informatie over jou ontvangen zodat de gedragswetenschapper een screening kan doen.  Uit deze screening volgt een besluit of Ons Buitenhuis verwacht aan jouw zorgvraag te kunnen voldoen als wij dit verwachten wordt er een logeerperiode van één maand ingepland.

Stap 3: meedraaien met de groep

Als de eerste indruk goed is plannen we een meedraai moment in zodat jij ook echt kan proeven van de sfeer en de begeleidingsvorm van Ons Buitenhuis

Stap 4: Logeren!

Ben jij positief en verwachten wij dat wij jou kunnen bieden dat jij nodig hebt dan gaan we een maand logeren! Na deze maand besluiten wij maar ook jijzelf of wonen haalbaar is. 

Wonen met een PGB

De zorg binnen Ons Buitenhuis wordt gefinancierd middels een deel van het persoonsgebonden budget (PGB) van bewoner. Dit zorgt er automatisch voor dat we kosten voor het wonen en de zorg gescheiden is. De kosten voor inwoning komt vanuit inkomsten of een (Wajong-) uitkering. Als je een appartement betrekt bij Ons Buitenhuis kom je in aanmerking voor een huursubsidie welke je dient aan te vragen bij de belastingdienst.

Pand

Aan het pand gaat een lange geschiedenis vooraf. Het is  een voormalig bankgebouw van de Rabobank. De familie Lievaart uit Maasdijk kocht het pand enkele jaren geleden met een maatschappelijke bestemming als doel. Het pand werd grondig verbouwd en er werd een nieuwe vleugel aangebouwd. Er kwam een zorgbestemming op en het oorspronkelijke doel was huisvesting en zorg voor ouderen. Toen bleek dat dit plan niet haalbaar was, kwam Ons Buitenhuis met haar plannen. Omdat het pand al zo goed als klaar en ingericht was konden de eerste bewoners hun appartement snel betrekken.

 

pictogram Stichting Ons Buitenhuis maasdijk

Korte Kruisweg 48 A8  | 2676 BS Maasdijk | (0174) 404 353

  info@stichtingonsbuitenhuis.nl l NL06 RABO 0347 3903 15 

© 2019 Stichting Ons Buitenhuis | All rights reserved | Privacybeleid 
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.