Wonen met zorg

Bij ons betekent zelfstandig wonen met de nodige ondersteuning dat elke bewoner zijn of haar eigen kwaliteiten kan benutten, met de juiste ondersteuning waar nodig en binnen de mogelijkheden van elke individuele bewoner. De zorg en ondersteuning worden afgestemd met de bewoner, de ouder(s) en/of verzorger(s) en de persoonlijk begeleider.

Hierbij bieden wij diverse vormen van zorg en ondersteuning, zoals persoonlijke verzorging, maaltijdbereiding, het onderhouden van het sociale netwerk, omgangsvormen, vrijetijdsbesteding en het structureren van de dag en/of week. Het zorgplan legt de benodigde zorg nauwkeurig vast.

Wil jij wonen bij Ons Buitenhuis?

Op dit moment is er geen woonplek beschikbaar, aanmelden kan natuurlijk wel! Wij werken middels een interesselijst. 

  • Heb jij een (licht) verstandelijke beperking en/of autisme?
  • Beschik jij over een WLZ indicatie VG3, VG4 of VG6? en een PGB? 
  • Wil jij op jezelf wonen maar wel de mogelijkheid hebben op bij een fijne groep aan te sluiten?
  • én wil jij wonen in het voormalig bankgebouw van Maasdijk? 

Meld je aan voor de interesselijst!

Bij ons hechten we grote waarde aan het creëren van verbondenheid tussen onze bewoners, evenals het kunnen bieden van de benodigde zorg. Daarom hanteren we een proefwoonperiode van een maand, zodat potentiële bewoners de mogelijkheid krijgen om te ervaren of onze woonomgeving bij hen past. Indien na deze proefwoonperiode blijkt dat het aansluit bij hun behoeften, zijn geïnteresseerden van harte welkom om bij ons te komen wonen.

Woon- en zorgkosten

De financiering van de zorg binnen Ons Buitenhuis wordt geregeld via een deel van het persoonsgebonden budget (PGB) van de bewoner. Hierdoor worden de kosten voor het wonen en de zorg automatisch gescheiden. De kosten voor het verblijf worden gedekt door inkomsten of een (Wajong-)uitkering. Indien je een appartement bij Ons Buitenhuis betrekt, kom je in aanmerking voor huursubsidie. Deze subsidie moet je aanvragen bij de belastingdienst. Mocht je vragen hebben over de kosten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We helpen je graag verder.

De woning

Aan het pand ‘Huize de Bankier’ gaat een rijke geschiedenis vooraf. Het betreft een voormalig bankgebouw van de Rabobank. Enkele jaren geleden werd het pand gekocht door de familie Lievaart uit Maasdijk, met als doel het te bestemmen voor maatschappelijke doeleinden. Er heeft een grondige verbouwing plaatsgevonden, waarbij tevens een nieuwe vleugel is toegevoegd. Het pand kreeg een zorgbestemming, oorspronkelijk bedoeld voor huisvesting en zorg voor ouderen. Toen bleek dat dit plan niet haalbaar was, kwam Ons Buitenhuis met haar eigen plannen. Dankzij de reeds gevorderde staat van de bouw en de inrichting konden de eerste bewoners snel hun appartement betrekken.

‘Huize de Bankier’ bevindt zich op loopafstand van de sportvelden en het centrum van Maasdijk. Het is gelegen in een rustige woonwijk, omgeven door groen.

Korte Kruisweg 48 A8  | 2676 BS Maasdijk | (0174) 404 353

  info@stichtingonsbuitenhuis.nl l NL06 RABO 0347 3903 15 

© 2019 Stichting Ons Buitenhuis | All rights reserved | Privacybeleid 
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.