Doelgroep

Bij Stichting Ons Buitenhuis wonen jong volwassenen die behoefte hebben aan langdurige begeleiding om hun leven vorm te geven. De doelgroep omvat enerzijds bewoners met een lichte verstandelijke beperking (LVB) met een Intelligentie Quotiënt (IQ) vanaf 50. Dat wil zeggen dat het denkvermogen vergelijkbaar is met jongeren vanaf 6 jaar. Anderzijds wonen er bewoners met een gemiddelde intelligentie (IQ van 100), met bijkomende problematiek.

Bij mensen met een LVB ligt het niveau van de emotionele ontwikkeling veelal lager dan je op basis van het IQ zou verwachten. Bij Stichting Ons Buitenhuis ligt het emotionele ontwikkelingsniveau van de bewoners ongeveer tussen de 6 en 18 jaar. De zelfredzaamheid in algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) van de bewoners is groot. Zij wonen zelfstandig, maar er is altijd begeleiding aanwezig die hen kan ondersteunen. Hierdoor is er te spreken op begeleiding op aanvraag en begeleiding op afstand. 

Op het gebied van sociale interactie houden de medebewoners contact met elkaar. Aangezien er begeleid zelfstandig gewoond wordt, wordt ook gestreefd naar het vormgeven van een eigen leven naast het leven met medebewoners. Bewoners moeten in staat zijn hulp te vragen wanneer zij vastlopen.

De instroomleeftijd is tussen de 18 en 30 jaar. Stichting Ons Buitenhuis is een stand alone organisatie, waardoor begeleiding op het aspect van agressie, verslaving, zelfverwonding, persoonlijkheidsproblematiek, angststoornissen, suïcide of psychoses niet mogelijk is. (om deze reden valt dit binnen onze exclusiecriteria) 

Korte Kruisweg 48 A8  | 2676 BS Maasdijk | (0174) 404 353

  info@stichtingonsbuitenhuis.nl l NL06 RABO 0347 3903 15 

© 2019 Stichting Ons Buitenhuis | All rights reserved | Privacybeleid 
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.