Wonen met zorg

Zelfstandig wonen met de hulp die je nodig hebt, houdt voor ons is dat iedere bewoner zijn/haar eigen kwaliteiten kan inzetten welke worden ondersteund waar nodig en naar het vermogen van de individuele bewoner. De zorg en ondersteuning wordt afgestemd met de bewoner, de ouder(s) en/of verzorger(s) en de persoonlijk begeleider.

Je kunt hierbij onder andere denken aan zorg en ondersteuning op het gebied van persoonlijke verzorging, bereiden van de maaltijd, sociale netwerk onderhouden, sociale omgangsvormen, invulling geven aan vrije tijd, structureren van de dag en/of week. De benodigde zorg wordt vastgelegd in een zorgplan. 

Wil jij wonen bij Ons Buitenhuis?

Op dit moment is er geen woonplek beschikbaar, aanmelden kan natuurlijk wel! Wij werken middels een interesselijst. Graag contact opnemen via 0174-404 353.

  • Heb jij een (licht) verstandelijke beperking?
  • Beschik jij over een WLZ indicatie VG3, VG4 of VG6? en een PGB? 
  • Wil jij op jezelf wonen maar wel de mogelijkheid hebben op bij een fijne groep aan te sluiten?
  • én wil jij wonen in het voormalig bankgebouw van Maasdijk? 

Meld je aan voor de interesselijst!

Wij vinden het heel belangrijk dat de bewoners aansluiting bij elkaar vinden én dat wij de benodigde zorg kunnen leveren. Hierdoor komt de mogelijke bewoner eerst een maand proefwonen. Als na een maand proefwonen blijkt dat het passend is, mag de geïnteresseerde komen wonen. 

Stap 1: Kennismaking

Je maakt kennis op locatie kennis met de locatiemanager en de gedragswetenschapper van Ons Buitenhuis. Er worden jou en jouw ouder(s) / verzorger(s) tijdens deze kennismaking een hoop vragen gesteld zodat wij een globaal beeld van jou krijgen. Daarnaast wordt er een rondleiding verzorgt.

Stap 2: Informatie verzamelen

We willen graag zoveel informatie over jou ontvangen zodat de gedragswetenschapper een screening kan uitvoeren.  Uit deze screening volgt een besluit of Ons Buitenhuis verwacht aan jouw zorgvraag te kunnen voldoen, als dit wordt verwacht en er is ruimte wordt er een logeerperiode van één maand ingepland.

Stap 3: Meedraaien met de groep

Als de eerste indruk goed is plannen we een meeloopmoment in zodat jij ook echt kan proeven van de sfeer en de begeleidingsvorm van Ons Buitenhuis. Ook zorgt dit ervoor dat de proefperiode iets minder spannend is omdat je al een aantal bewoners en begeleiders kent.

Stap 4: Logeren!

Was het meelopen leuk én verwachten wij dat wij jou de juiste zorg kunnen bieden dan kom je een maand logeren! Na deze maand geven wij uitsluitsel of het wonen haalbaar is. Wij kunnen natuurlijk graag willen dat je hier komt wonen maar het is natuurlijk ook erg belangrijk dat jij er zin in hebt! 

Wonen met een PGB

De zorg binnen Ons Buitenhuis wordt gefinancierd middels een deel van het persoonsgebonden budget (PGB) van bewoner. Dit zorgt er automatisch voor dat de kosten voor het wonen en de zorg gescheiden zijn. De kosten voor inwoning komt vanuit inkomsten of een (Wajong-) uitkering. Als je een appartement betrekt bij Ons Buitenhuis kom je in aanmerking voor een huursubsidie welke je dient aan te vragen bij de belastingdienst. Vragen over de hoogte van de kosten? Neem gerust contact met ons op. 

De woning

Aan het pand ‘Huize de Bankier’ gaat een lange geschiedenis vooraf. Het is  een voormalig bankgebouw van de Rabobank. De familie Lievaart uit Maasdijk kocht het pand enkele jaren geleden met een maatschappelijke bestemming als doel. Het pand werd grondig verbouwd en er werd een nieuwe vleugel aangebouwd. Er kwam een zorgbestemming op en het oorspronkelijke doel was huisvesting en zorg voor ouderen. Toen bleek dat dit plan niet haalbaar was, kwam Ons Buitenhuis met haar plannen. Omdat het pand al zo goed als klaar en ingericht was konden de eerste bewoners hun appartement snel betrekken. 

‘Huize de Bankier’ ligt op loopafstand van de sportvelden en het centrum van Maasdijk. Het ligt in een rustig gelegen woonwijk in het groen. 

 

Korte Kruisweg 48 A8  | 2676 BS Maasdijk | (0174) 404 353

  info@stichtingonsbuitenhuis.nl l NL06 RABO 0347 3903 15 

© 2019 Stichting Ons Buitenhuis | All rights reserved | Privacybeleid 
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.