Woning en zorgvoorziening

Het pand bestaat uit twintig appartementen, twee gemeenschappelijke woonkamers, een huisrestaurant en een activiteitenruimte. Iedere bewoner heeft een eigen appartement met eigen keuken, badkamer en toilet. In een van de twee gemeenschappelijke woonkamers kan er gezamenlijk gekookt en gegeten worden. Het  huisrestaurant en de activiteitenruimte worden door de bewoners veel gebruikt voor sport en spel. Bewoners kunnen ook met eventuele gasten gebruik maken van de ruimten. Ook is er een gemeenschappelijk dakterras, een wasruimte, parkeerterrein en een gemeenschappelijke (elektrische) fietsenberging.

Het pand bevindt zich in Maasdijk, middenin de samenleving. De nabije omgeving is groen, rustig en op loopafstand van het winkelcentrum. De deur staat altijd op een kier. En andersom geldt ook; bewoners doen graag mee met activiteiten in de omgeving. De verbinding zoeken is belangrijk. Wij zien graag bijzondere ontmoetingen en mooie interacties met de buurt.

Doelgroep

Bij Stichting Ons Buitenhuis wonen jong volwassenen die behoefte hebben aan langdurige begeleiding om hun leven vorm te geven. De doelgroep omvat enerzijds bewoners met een lichte verstandelijke beperking (LVB) met een Intelligentie Quotiënt (IQ) vanaf 50. Dat wil zeggen dat het denkvermogen vergelijkbaar is met jongeren vanaf 6 jaar. Anderzijds wonen er bewoners met een gemiddelde intelligentie (IQ van 100), met bijkomende problematiek.

Bij mensen met een LVB ligt het niveau van de emotionele ontwikkeling veelal lager dan je op basis van het IQ zou verwachten. Bij Stichting Ons Buitenhuis ligt het emotionele ontwikkelingsniveau van de bewoners ongeveer tussen de 6 en 18 jaar. De zelfredzaamheid in algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) van de bewoners is groot. Zij wonen zelfstandig, maar er is altijd begeleiding aanwezig die hen kan ondersteunen. Hierdoor is er te spreken op begeleiding op aanvraag en begeleiding op afstand. 

Op het gebied van sociale interactie houden de medebewoners contact met elkaar. Aangezien er begeleid zelfstandig gewoond wordt, wordt ook gestreefd naar het vormgeven van een eigen leven naast het leven met medebewoners. Bewoners moeten in staat zijn hulp te vragen wanneer zij vastlopen.

De instroomleeftijd is tussen de 18 en 30 jaar. Stichting Ons Buitenhuis is een stand alone organisatie, waardoor begeleiding op het aspect van agressie, verslaving, zelfverwonding, persoonlijkheidsproblematiek, angststoornissen, suïcide of psychoses niet mogelijk is. (om deze reden valt dit binnen onze exclusiecriteria) 

Ouders

De ouders kennen hun kind en onze bewoner het beste en blijven (waar haalbaar) actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. 

Pand

Aan het pand gaat een lange geschiedenis vooraf. Het is  een voormalig bankgebouw van de Rabobank. De familie Lievaart uit Maasdijk kocht het pand enkele jaren geleden met een maatschappelijke bestemming als doel. Het pand werd grondig verbouwd en er werd een nieuwe vleugel aangebouwd. Er kwam een zorgbestemming op en het oorspronkelijke doel was huisvesting en zorg voor ouderen. Toen bleek dat dit plan niet haalbaar was, kwam Ons Buitenhuis met haar plannen. Omdat het pand al zo goed als klaar en ingericht was konden de eerste bewoners hun appartement snel betrekken.

Korte Kruisweg 48 A8  | 2676 BS Maasdijk | (0174) 404 353

  info@stichtingonsbuitenhuis.nl l NL06 RABO 0347 3903 15 

© 2019 Stichting Ons Buitenhuis | All rights reserved | Privacybeleid 
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.