Zorg

Bij Stichting Ons Buitenhuis hebben we het voorrecht om gekwalificeerd en gemotiveerd personeel in dienst te hebben. Ons team bestaat uit een diversiteit aan professionals die zich dagelijks inzetten voor het welzijn van onze bewoners.

Het bestuur van Stichting Ons Buitenhuis zorgt voor het overkoepelende beleid en de strategische richting van onze organisatie. Daarnaast hebben we een locatiemanager die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en de algehele coördinatie op locatie.

Ons team bestaat uit verschillende disciplines om ervoor te zorgen dat we de best mogelijke zorg en begeleiding kunnen bieden. We hebben een gedragswetenschapper die expertise en inzicht biedt in het gedrag en de ontwikkeling van onze bewoners. Daarnaast hebben we persoonlijk begeleiders en woonbegeleiders die nauw samenwerken met de bewoners om hen te ondersteunen bij hun individuele doelen en behoeften. Ook hebben we een interieurverzorger die ervoor zorgt dat onze leefomgeving schoon, comfortabel en uitnodigend blijft.

Ons team is divers en inclusief. We hebben zowel mannen als vrouwen in ons team, met uiteenlopende leeftijden en diverse achtergronden. Dit zorgt voor een rijke mix van ervaringen en perspectieven, wat bijdraagt aan een inclusieve en stimulerende omgeving voor onze bewoners.

Bij Stichting Ons Buitenhuis streven we naar continuïteit en beschikbaarheid van begeleiding. Daarom is er 24/7 begeleiding aanwezig. Tijdens de nacht wordt er gezorgd voor begeleiding in de vorm van een slaapdienst, zodat er altijd iemand paraat staat voor eventuele hulp of ondersteuning.

We zijn trots op ons team en de toewijding waarmee ze zich inzetten voor onze bewoners. Samen creëren we een veilige en ondersteunende omgeving waarin jongvolwassenen kunnen groeien, zich kunnen ontwikkelen en een waardevol leven kunnen leiden.

Korte Kruisweg 48 A8  | 2676 BS Maasdijk | (0174) 404 353

  info@stichtingonsbuitenhuis.nl l NL06 RABO 0347 3903 15 

© 2019 Stichting Ons Buitenhuis | All rights reserved | Privacybeleid 
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.