Sponsor ons!

Stichting Ons Buitenhuis

Stichting Ons Buitenhuis is opgericht om huisvesting en zorg te bieden aan 20 bewoners met een (licht) verstandelijke beperking en/of autisme die 24 uur per dag verzorging en begeleiding nodig hebben. Om dit plan te realiseren, heeft de stichting het voormalige gebouw van de Rabobank, gelegen aan de Korte Kruisweg 48-A8 te Maasdijk, weten te huren.

Vliegende start

In mei 2019 zijn we met een groep ouders een wooninitiatief gestart. De bindende factor hierin is dat wij allen ouders of verzorgers zijn van kinderen met een verstandelijke beperking. Toen bekend werd dat het oorspronkelijke plan van Huize de Bankier in Maasdijk,  het huisvesten van ouderen, niet van de grond kwam, is er meteen contact gezocht met de eigenaar van het pand en werden onze plannen aan hem voorgelegd. Na uitgebreid overleg is er overeenstemming bereikt en is er voor de bewoners een betaalbaar huurcontract voor 25 jaar afgesloten.

De doelstelling is een veilige en goede omgeving voor de bewoners neer te zetten waar we trots op kunnen zijn en wat de Westlandse samenleving ten goede komt. Daarbij willen we leuke activiteiten organiseren voor mensen van buitenaf waar de bewoners bij kunnen helpen zodat er een positieve interactie komt met de inwoners van het dorp en het Westland. We willen ook op termijn dagbesteding gaan starten met professionele begeleiders en vrijwilligers.

Kostenplaatje

Normaal duurt het een aantal jaren voordat een wooninitiatief een passende locatie heeft gevonden. Onze stichting heeft veel geluk gehad dat deze mooie locatie zo snel werd gevonden. De schaduwzijde hiervan is dat er nog geen gelegenheid is geweest om sponsors te vinden. De kosten voor de benodigde vergunningen waren hoog, namelijk ruim €30.000, ook de overname van de volledige inventaris hakte er flink in, ruim €95.000 en vanwege veiligheidseisen moest er een complete brandmeldinstallatie worden geïnstalleerd, de kosten hiervoor waren €82.000. Voor de financiering van deze kosten werden een aantal banken benaderd. Zij vonden het allemaal een prachtig initiatief, maar het risico te groot om te financieren. Dankzij een paar betrokken financiers zijn de benodigde financiële middelen er toch gekomen en kon er  op 11 januari 2020 gestart worden met 5 bewoners. Op dit moment wonen er 18 jongvolwassenen en wordt de zorg en begeleiding verzorgd door eigen, gekwalificeerd personeel. Met het Persoons Gebonden Budget van de bewoners kan de stichting de financiële verplichtingen, zoals de personeelskosten, netjes voldoen. Uiteraard moeten de leningen terugbetaald worden. De sponsorcommissie organiseert hiervoor diverse activiteiten en zoeken daarom sponsors en donateurs.

Draagt u onze bewoners een warm hart toe?

We zijn op zoek naar mensen die ons initiatief een warm hart toedragen en ons financieel willen helpen. De stichting heeft de ANBI status, waardoor een gift u fiscale voordelen biedt. Als u besluit sponsor te worden van stichting Ons Buitenhuis, kan hier, indien gewenst, op diverse manieren melding van worden gemaakt op de website of op andere gewenste wijze. Uiteraard kan uw gift ook anoniem blijven als u dat wenst. Graag kijken wij samen met u naar de mogelijkheden.

Namens de bewoners alvast hartelijk dank voor uw hulp en steun.

Steun geven aan onze bewoners  kan op verschillende manieren:

 • Een éénmalige of periodieke schenking
 • Schenken met belastingvoordeel
 • Sponsor een project

Een éénmalige schenkingTotaal

Schenken met belastingvoordeel

Schenken

Als u een periodieke gift wilt doen aan Stichting Ons Buitenhuis moet de gift aan een aantal voorwaarden voldoen om zo het hele bedrag van de gift aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften die aftrekbaar zijn. Er moet wel een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en Stichting Ons Buitenhuis. U kunt daarvoor het formulier “Overeenkomst Periodieke gift in geld” gebruiken. Klik op onderstaande knop om het formulier te downloaden. Bij vragen kunt u ook contact met ons opnemen via contactformulier of bellen naar (0174) 404 353 waarna wij u aanvullende informatie kunnen verstrekken over deze fiscaal gunstige manier van periodiek schenken.

NB: Indien u een periodieke gift (d.w.z. 5 jaar of langer) aan Stichting Ons Buitenhuis wil doen kunt u onderstaand formulier gebruiken. Bovendien dient u het door de belastingdienst daartoe opgesteld formulier in te vullen, te ondertekenen en aan ons toe te zenden info@stichtingonsbuitenhuis.nl, waarna wij het formulier mede zullen ondertekenen.

 

Leest u eerst onze privacyverklaring voordat u uw gegevens met ons deelt.

Totaal

Opzeggen van een automatische incasso kan eenvoudig door het sturen van e-mail of brief naar Stichting Ons Buitenhuis. Binnen 30 dagen na ontvangst, sturen wij u een bevestiging en wordt de automatische incasso stopgezet. Vermeld in uw opzegging uw volledige naam, uw adres, het incassobedrag en het kenmerk van de machtiging.

Sponsor een project

Projecten

Zowel de huisvesting als de zorg wordt voornamelijk vergoed door de bewoners en de wettelijke voorzieningen. Echter zorgt dit niet voor een prettige woonvoorziening in Huize de Bankier, denkend aan de inrichting van de twee gemeenschappelijke woonkamers en het huisrestaurant met activiteitentafel en woonkamer waar de bewoners met de begeleiding kunnen koken, gezamenlijk eten en een spelletje kunnen spelen. Ons Buitenhuis is hiervoor afhankelijk van giften, donaties, legaten en sponsoring. Onze donateurs zijn onmisbaar. Indien onze kernbegrippen kwaliteit van leven en een sfeervol thuis u ook aanspreken, kan op deze manier een hartverwarmend project gesteund worden.

  pictogram Stichting Ons Buitenhuis maasdijk

  Korte Kruisweg 48 A8  | 2676 BS Maasdijk | (0174) 404 353

    info@stichtingonsbuitenhuis.nl l NL06 RABO 0347 3903 15 

  © 2019 Stichting Ons Buitenhuis | All rights reserved | Privacybeleid 
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.