Sponsor ons!

De kosten van de zorg en de huisvesting worden betaald door de bewoners en het PGB. Niet alle benodigde voorzieningen worden vergoed, zoals de inrichting, de brandmeldinstallatie en uitstapjes voor de bewoners.  Voor de ondersteuning hiervan zoeken wij vrienden die Ons Buitenhuis financieel willen blijven steunen. Draagt u dit initiatief een warm hart toe? 

Voorgefinancierd

De inrichting is voorgefinancierd maar moet uiteindelijk worden terugbetaald. Ons Buitenhuis is hiervoor afhankelijk van giften, donaties, legaten en sponsoring. Onze donateurs zijn onmisbaar. Indien onze kernbegrippen kwaliteit van leven en een sfeervol thuis u ook aanspreken, kunt u op deze manier een hartverwarmend doel steunen.

Warm hart

Draagt u dit goede doel een warm hart toe? Wij zijn u uiterst dankbaar. Steun geven aan onze bewoners  kan op verschillende manieren:

 • Een éénmalige of periodieke schenking
 • Schenken met belastingvoordeel
 • Sponsor een project

Een éénmalige schenkingTotaal

Schenken met belastingvoordeel

Schenken

Als u een periodieke gift wilt doen aan Stichting Ons Buitenhuis moet de gift aan een aantal voorwaarden voldoen om zo het hele bedrag van de gift aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften die aftrekbaar zijn. Er moet wel een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en Stichting Ons Buitenhuis. U kunt daarvoor het formulier “Overeenkomst Periodieke gift in geld” gebruiken. Klik op onderstaande knop om het formulier te downloaden. Bij vragen kunt u ook contact met ons opnemen via contactformulier of bellen naar (0174) 404 353 waarna wij u aanvullende informatie kunnen verstrekken over deze fiscaal gunstige manier van periodiek schenken.

NB: Indien u een periodieke gift (d.w.z. 5 jaar of langer) aan Stichting Ons Buitenhuis wil doen kunt u onderstaand formulier gebruiken. Bovendien dient u het door de belastingdienst daartoe opgesteld formulier in te vullen, te ondertekenen en aan ons toe te zenden info@stichtingonsbuitenhuis.nl, waarna wij het formulier mede zullen ondertekenen.

 

Leest u eerst onze privacyverklaring voordat u uw gegevens met ons deelt.

Totaal

Opzeggen van een automatische incasso kan eenvoudig door het sturen van e-mail of brief naar Stichting Ons Buitenhuis. Binnen 30 dagen na ontvangst, sturen wij u een bevestiging en wordt de automatische incasso stopgezet. Vermeld in uw opzegging uw volledige naam, uw adres, het incassobedrag en het kenmerk van de machtiging.

Sponsor een project

Projecten

Zowel de huisvesting als de zorg wordt voornamelijk vergoed door de bewoners en de wettelijke voorzieningen. Echter zorgt dit niet voor een prettige woonvoorziening in Huize de Bankier, denkend aan de inrichting van de twee gemeenschappelijke woonkamers en het huisrestaurant met activiteitentafel en woonkamer waar de bewoners met de begeleiding kunnen koken, gezamenlijk eten en een spelletje kunnen spelen. Ons Buitenhuis is hiervoor afhankelijk van giften, donaties, legaten en sponsoring. Onze donateurs zijn onmisbaar. Indien onze kernbegrippen kwaliteit van leven en een sfeervol thuis u ook aanspreken, kan op deze manier een hartverwarmend project gesteund worden.

  pictogram Stichting Ons Buitenhuis maasdijk

  Korte Kruisweg 48 A8  | 2676 BS Maasdijk | (0174) 404 353  | info@stichtingonsbuitenhuis.nl

  © 2019 Stichting Ons Buitenhuis | All rights reserved | Privacybeleid 
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.