Organisatie

Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De directeur heeft de dagelijkse leiding. De stichting heeft een eigen zorgteam in dienst, bestaande uit een gedragswetenschapper, (persoonlijke) begeleiders en een interieurverzorgster.  De organisatie is vastgelegd in de statuten.

De start en inrichting van de gemeenschappelijke voorzieningen is helaas niet met behulp van giften, fondsenwerving, vermogensfondsen en bedrijven gerealiseerd. De organisatie heeft hiervoor een lening moeten afsluiten. De stichting heeft de ANBI status.

Visie

Stichting Ons Buitenhuis heeft een duidelijk visie wat zij voor de bewoners wil. Het moet een veilige plek zijn waar jongvolwassenen, zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden en waar zij, ondanks hun beperking, geaccepteerd worden zoals zij zijn. Bovendien moet het mogelijk zijn dat de bewoners met elkaar dingen kunnen ondernemen en kunnen genieten van het leven. Juist dit laatste is zo belangrijk omdat zij vaak aan de zijlijn blijven staan, zowel letterlijk als figuurlijk.

Zorg

Er is besloten om de zorg niet in te kopen bij een zorginstantie, maar om zelf gekwalificeerd en gemotiveerd personeel in dienst te nemen. Er is 24/7 begeleiding aanwezig. In de nacht is dit in de vorm van een slaapdienst. Om de regie over hun leven zoveel mogelijk in eigen hand te houden, wordt de begeleiding voor iedere bewoner gefinancierd vanuit het Persoons Gebonden Budget. (PGB)

Korte Kruisweg 48 A8  | 2676 BS Maasdijk | (0174) 404 353

  info@stichtingonsbuitenhuis.nl l NL06 RABO 0347 3903 15 

© 2019 Stichting Ons Buitenhuis | All rights reserved | Privacybeleid 
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.